Chuyên trang Du học Trung Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

hoc bong du hoc trung quoc

Học bổng du học Trung Quốc

700-823673

 ĐH Sư phạm Hồ Nam tuyển chuyên ngành:
Thực tập sinh phổ thông hoặc SV đại học với 5 học bổng.
Thời gian cấp học bổng là 1 học kỳ hoặc 1 năm học.
Yêu cầu: học bằng tiếng Trung, sau khi kết thúc khóa học …

Du học Trung Quốc : Học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ – SIAT

Học bổng du học thạc sỹ, tiến sỹ tại Trung Quốc

Đất nước: Trung Quốc.
Bậc học : Thạc sĩ, Tiến sĩ
Chuyên ngành: 
Chương trình Thạc sĩ:

Vật lý-Hóa học.
Hóa sinh học và Sinh học phân tử.
Tín hiệu và xử lý thông tin.
Mô hình nhận dạng và hệ …

Du học Trung Quốc : Học bổng Chính phủ Trung Quốc

Học bổng chính phủ Trung Quốc 2012

Du học Trung Quốc – Học bổng này do Chính phủ Trung Quốc tổ chức nhằm khuyến khích các học giả và sinh viên trên khắp thế giới tiếp tục việc học và chương trình …