Du học Trung Quốc : Học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ – SIAT

hoc bong du hoc trung quoc siat liama Du học Trung Quốc : Học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ  SIATĐất nước: Trung Quốc.

Bậc học : Thạc sĩ, Tiến sĩ

Chuyên ngành: 
Chương trình Thạc sĩ:

 • Vật lý-Hóa học.
 • Hóa sinh học và Sinh học phân tử.
 • Tín hiệu và xử lý thông tin.
 • Mô hình nhận dạng và hệ thống thông tin.
 • Ứng dụng công nghệ máy tính..
 • Vật liệu kỹ thuật.
 • Kỹ thuật điện tử và liên lạc.
 • Kỹ thuật điều khiển.
 • Công nghệ máy tính.
 • Kỹ thuật sinh học.

Chương trình Tiến sĩ (PhD):

 • Mô hình nhận dạng và xử lý thông tin
 • Ứng dụng công nghệ máy tính.

Số lượng:

-  8 học bổng cho chương trình Thạc sĩ (2-3 năm).

-  2 học bổng chương trình Tiến sĩ (3-6 năm).

Yêu cầu:
Đối với chương trình Thạc sĩ:

 • Có bằng cử nhân từ các học viện được công nhận hoặc các bằng cấp tương đương.
 • Đạt đủ điều kiện của SIAT cho các yêu cầu về sức khỏe.

Đối với chương trình Tiến sĩ:

 • Có bằng Thạc sĩ từ các học viện được công nhận.
 • Đạt đủ điều kiện của SIAT cho các chương trình về sức khỏe.

Yêu cầu về ngôn ngữ:

 • Sinh viên đăng ký vào SIAT có thể chọn chương trình học hoặc tiến hành các dự án nghiên cứu bằng Tiếng Anh, hoặc tiếng Hoa (Phổ thông).
 • Không yêu cầu thông thạo tiếng Hoa.
 • Nên nộp chung với giấy chứng nhận IELTS/TOEFL.

Đăng ký:

 1. Đơn đăng ký hoàn chỉnh.
 2. Bản lý lịch. Ứng viên cho chương trình Tiến sĩ nên nộp 1 đề án nghiên cứu.
 3. Bản sao chứng chỉ, bản sao học bạ có công chứng. Bản dịch Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa chứng chỉ và học bạ.
 4. 2 thư giới thiệu từ giáo sư ở các trường đại học mà bạn đang học. Trong thư phải có số điện thoại liên lạc và địa chỉ email của người giới thiệu.
 5. Bản sao của trang thông tin cá nhân trong hộ chiếu.

Giấy tờ đăng ký sẽ không được trả lại.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệenglish.siat.cas.cn

Nguồn: ScholarshipPlanet.info

Từ khóa:   · ·