Du học Trung Quốc: Đại học Nhân Dân

wadai1253089746 Du học Trung Quốc: Đại học Nhân Dân Trường Đại học Nhân Dân là trường đại học chuyên ngành xã hội nhân văn và các chuyên ngành kỹ thuật tổng hợp. Trường là một trong những trường trọng điểm của Quốc gia.

Tiền thân của trường là đại học Thiểm Bắc được thành lập vào những năm kháng chiến chống Nhật (1937), sau chuyển thành đại học Liên Hợp Hoa Bắc, Đại học Hoa Bắc và đại học Hoa Bắc.

Đến ngày 3 tháng 10 năm 1950 trường đại học Nhân Dân được thành lập với nòng cốt là trường đại học Hoa Bắc, từ đó một trường đại học quy mô và phương pháp giảng dạy hoàn toàn mới của Trung Quốc được ra đời.

Các chuyên ngành lợi thế của trường bao gồm: Nhân văn, Xã hội, Nghiên cứu giáo dục, Quản lý khoa học, Triết học. Luôn chú trọng đến vai trò những tư tưởng Triết học và con đường xã hội chủ nghĩa cho sinh viên, trường xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của Đảng và nhà nước Trung Quốc.

Hiện trường lấy việc đào tạo bậc Đại học làm nòng cốt, đào tạo Thạc sỹ làm trọng điểm, đào tạo Tiến sỹ làm hướng đào tạo cao cấp. Do đó trường đã xây dựng được cơ cấu thể hệ phân cấp nhiều tầng.Với việc kết hợp với nhiều chuyên gia, giáo sư và nhà giáo cao cấp, trường đã có sự quản lý chặt chẽ, phương pháp giảng dạy hiện đại. Trường hiện có 1300 giáo viên chuyên nhiệm trong đó 400 người là giáo sư, phó giáo sư là 520 người, giáo viên hướng dẫn Thạc sỹ là 360 người, 14 người hiện đang giữ vai trò quan trọng trong các viện nghiên cứu quốc gia, 122 người là chuyên gia tư vấn trong chính phủ, 19 người đang đảm nhận nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin trong bộ máy Trung Ương, 24 người trong bộ giáo dục của Trung Quốc…Các vị lãnh đạo nổi tiếng của Trung Quốc như: Mao Trạch Đông, ĐẶng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân đã từng đến thăm, có bài phát biểu và luôn đặt nhiều hy vọng vào trường trong việc đào tạo nhân tài và truyền bá tư tưởng của Đảng và Nhà nước cho giới học sinh, sinh viên.

Bậc học và chuyên ngành

1- Hệ cao đẳng và đại học :
Tốt nghiệp cấp III trở lên, chứng chỉ HSK cấp 6 và yêu cầu kiểm tra để trúng tuyển vào trường (Thi gồm các môn: tiếng Trung, Toán). Thời gian học là 4 năm. Đăng ký nhập học từ ngày 1 tháng 3 đến 10 tháng 4 hàng năm

2- Hệ Nghiên cứu sinh Thạc sỹ
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành tương đương, Phải có ít nhất hai lá thư giới thiệu của giáo viên hướng dẫn, chứng chỉ HSk cấp 6 và thông qua kỳ thi kiểm tra để trúng tuyển vào trường. Thời gian học là 2 đến 3 năm. Đăng ký từ 8 tháng 10 đến 3 tháng 12.

3- Hệ Nghiên cứu sinh Tiến sỹ
Tốt nghiệp thạc sỹ các chuyên ngành tương đương, Phải có ít nhất hai lá thư giới thiệu của giáo viên hướng dẫn, chứng chỉ HSk cấp 6 và thông qua kỳ thi kiểm tra để trúng tuyển vào trường. Thời gian học 3 năm. Đăng ký từ 8 tháng 10 đến 24 tháng 12.

4- Lớp dự bị: Tốt nghiệp cấp III, chứng chỉ HSK cấp 4. Thời gian học là 1 năm. Đăng ký từ 1 tháng 3 đến 30 tháng 4.

5- Lớp học tiếng: Tốt nghiệp cấp III. Thời gian học là 1 năm. Đăng ký từ 1 tháng 3 đến 30 tháng 5, kì 2 từ 1 tháng 11 đến 30 tháng 12

Học phí

+ Lớp dự bị và lớp học tiếng: 21.500 rmb/năm
+ Đại học: 21.500 rmb/năm (riêng chuyên ngành Luật, Du lịch, chính trị quốc tế là 23.200 rmb/năm
+ Thạc sỹ: 26.500 rmb/năm (riêng ngành Luật, Du lịch, Quan hệ quốc tế 28.200 rmb/năm)
+ Tiến sỹ: 29.800 rmb/n ăm (riêng ngành Luật, Du lịch, Quan hệ quốc tế 31.500 rmb/năm)
+ Lớp đào tạo giáo viên cao cấp: 27.300 rmb/năm (riêng ngành Luật, Du lịch, Quan hệ quốc tế là 29.000rmb/năm)

** Các chi phí trên chỉ mang tính chất tham khảo

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với đại diện chính thức của trường:

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO ÂU MỸ (AMEC)
Số 30 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 04 39411891 – 39411892 – Email: amec-edu@fpt.vn
website: www.amec.com.vn, www.duhoc360.com