Chuyên trang Du học Trung Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

đại học tài chính Nam Kinh Trung Quốc

Miễn 100% học phí đại học tài chính Nam Kinh Trung Quốc

đai hoc tài chính Nam Kinh

I.   Giới thiệu chung đại học tài chính Nam Kinh
Đại học tài chính kinh tế Nam tiền thân là Học viện Kinh tế Nam Kinh được thành lập năm 1956.
Năm 2000, trường Cao đẳng tài chính Giang Tô và trường cán bộ quản lý tài chính Giang Tô sát nhập vào Học viện …