Chuyên trang Du học Trung Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

dai hoc giao thong van tai Bac Kinh

Du học Trung Quốc: Đại học giao thông vận tải Bắc Kinh

du-hoc-trung-quoc

Du học Trung Quốc: Đại học giao thông vận tải Bắc Kinh được thành lập năm 1896 tọa lạc tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh là trường đại học có nhiều ngành khoa học trọng điểm của Trung Quốc.

Hiện nay, trường có tất cả hơn 14.000 sinh …