Chuyên trang Du học Trung Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

đại học dầu khí trung quốc

Du học Trung Quốc với Đại học dầu khí Trung Quốc

Đại học Dầu Khí Bắc Kinh

I. GIỚI THIỆU
Đại học dầu khí Trung Quốc là một trong những trường trọng điểm cấp quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục Trung Quốc, đồng thời nằm trong dự án 211 của nhà nước.
Trường được thành lập vào năm 1953 với tên gọi là Viện Dầu khí Bắc Kinh, sau đó đến năm …