Các trường Đại học tốt nhất của Trung Quốc trên thế giới

2728920135 f9dfbb1d02 m Các trường Đại học tốt nhất của Trung Quốc trên thế giới

Đại học Thanh Hoa -

Sáu trường đại học được xếp hạng tốt nhất tại Trung Quốc theo xếp hạng học thuật các trường đại học thế giới (ARWU). ARWU được công bố bởi Viện Giáo dục Đại học tại Đại học Thượng Hải Jiao Tong và một vài chỉ số thành tích học tập hoặc nghiên cứu được sử dụng để thiết lập các bảng xếp hạng, bao gồm các nhà nghiên cứu trích dẫn cao, được lập chỉ mục trong chỉ số citaton lớn và nhân viên chiến thắng giải Nobel.

Có 18 trường đại học Trung Quốc tại trường đại học của từ Top-500. Các trường đại học Top-6 ở Trung Quốc là: Đại học Bắc Kinh, Đại học Jiao Tong Thượng Hải, Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Zheijang Đại học, Đại học Nam Kinh và Đại học Thanh Hoa. Tất cả sáu trường đại học được xếp hạng 201-302 trên thế giới theo ARWU

Hai trong số sáu trường đại học được đặt tại Bắc Kinh (Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa) và một ở Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University). Các trường đại học lâu đời nhất được thành lập vào năm 1896 (Shanghai Jiao Tong University) và người trẻ nhất năm 1958 (Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc). Nhỏ nhất trong sáu trường đại học là trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc với 16.588 sinh viên (7.667 sinh viên đại học và 8.921 học viên sau đại học)

Đại học Bắc Kinh một cách thông tục được biết đến ở Trung Quốc như là Beida, là một trường đại học nghiên cứu chính đặt tại Bắc Kinh , Trung Quốc. Nó là đầu tiên chính thức thành lập trường đại học nghiên cứu hiện đại và các trường đại học quốc gia đầu tiên của Trung Quốc. Nó được thành lập như Đại học Imperial Capital vào năm 1898

Đại học Chiết Giang đôi khi được gọi là Zheda, là một trường đại học quốc gia ở Trung Quốc. Được thành lập vào năm 1897, Đại học Chiết Giang là một trong những tổ chức của Trung Quốc lâu đời nhất và uy tín nhất của giáo dục đại học

Đại học Thanh Hoa được thành lập vào năm 1911, ban đầu dưới tên “Thanh Hoa Xuetang”. Trường được đổi tên thành “trường học Thanh Hoa” vào năm 1912. Phần trường đại học được thành lập vào năm 1925 và cái tên “Đại học Quốc gia Thanh Hoa” đã thông qua vào năm 1928. Với phương châm của kỷ luật tự và cam kết xã hội và tinh thần của Facta Latin Non Verba, Đại học Thanh Hoa là dành riêng cho học tập xuất sắc, của xã hội Trung Quốc và để global development.Today, hầu hết các quốc gia và quốc tế xếp hạng diễn ra Thanh Hoa là một trong các trường đại học tốt nhất tại Trung Quốc

Bạn có thể xem hình ảnh của khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh và khuôn viên trường Đại học Thanh Hoa.