Chuyên trang Du học Trung Quốc của Công ty tư vấn du học AMEC

Because of absence

2746991027 4304d5259d Because of absenceMother: Why did you get such a low mark on that test?

Junior: Because of absence.
Mother: You mean you were absent on the day of the test?
Junior: No, but the kid who sits next to me was.

Vì vắng mặt

Mẹ : “Tại sao con lại bị điểm thấp như vậy trong bài kiểm tra đó hả?”
Con trai: “Bởi vì vắng mặt “
Mẹ : ” Con muốn nói rằng đã vắng mặt vào ngày có bài kiểm tra đó à ? “
Con trai : ” Không, đứa vắng mặt là đứa ngồi cạnh con cơ. “

Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Trích phần đã chọn
get avatarBạn muốn có ảnh avatar khi viết phản hồi?
Đăng ký Gravatar sau đó upload ảnh của bạn lên, hoàn toàn miễn phí!

Because of absence

QUESTION Because of absence

Mother: Why did you get such a low mark on that test?

Junior: Because of absence.

Mother: You mean you were absent on the day of the test?

Junior: No, but the kid who sits next to me was.

Vì vắng mặt

Mẹ : “Tại sao con lại bị điểm thấp như vậy trong bài kiểm tra đó hả?”

Con trai: “Bởi vì vắng mặt “

Mẹ : ” Con muốn nói rằng đã vắng mặt vào ngày có bài kiểm tra đó à ? “

Con trai : ” Không, đứa vắng mặt là đứa ngồi cạnh con cơ. “

Từ khóa:   · · · · · ·
Bài viết này vẫn chưa có phản hồi.

Viết phản hồi

Trích phần đã chọn
get avatarBạn muốn có ảnh avatar khi viết phản hồi?
Đăng ký Gravatar sau đó upload ảnh của bạn lên, hoàn toàn miễn phí!